Vítejte na stránkách Okresního sdružení hasičů Frýdek-Místek

Upozornění

V úterý 20. 2. 2018 bude kancelář OSH uzavřena. K. Müllerová

Kalendář soutěží na rok 2018

Zveřejňujeme kalendář soutěží na rok 2018.  Ještě můžete hlásit změny na e-mail OSH nebo starostovi OSH.

Kalendář soutěží OSH FM 2018

Přihláška pro nové rozhodčí v PS

Přihlášky zašlete do konce února 2018 na OSH.

Výzva_pro_rozhodčí_požárního_sportu 2018

O pohár starosty OSH

Zveřejňujeme výsledky soutěže O pohár starosty 2017. Děkujeme Michalovi Bílkovi za zpracování.

Pohár starosty OSH FM 2017 

Zveřejňování Přehledu o majetku a závazcích nebo účetní závěrky

Uvádím odkaz na informace ke zveřejnění účetní závěrky včetně vzoru pro vyplnění. Pokud již máte připraven dokument ke zveřejnění, zašlete do kanceláře OSH. Nejpozději však do 31.5.2018. Sdělte mi, prosím, pokud si za SDH uzávěrku odesíláte na MěS v Praze sami.

http://www.dh.cz/index.php/ekonomika/ucetnictvi/66-metodicky-pokyn-c-4-2016-zverejnovani-prehledu-o-majetku-a-zavazcich-nebo-ucetni-zaverky

 Upozornění

Oznamuji, že ve středu 7.2.2018 bude kancelář OSH uzavřena. V případě potřeby zavolejte, tel 724 075 123. Děkuji K. Müllerová

Školení vedoucích MH-seznam

Vzdělávání ved.MH 3.2.2018

Na sobotu je zajištěno občerstvení ve formě baget a pitný režim (káva, čaj, minarálky).

Těšíne se na Vás!

Vítězslav Čarvaš
vedoucí OORM

Usnesení z VV

Usnesení z VV 24.1.2018

Upozornění

Ve středu 31.1.2018 nebude kancelář ve Frýdku-Místku v provozu. Od 13:00 hodin do 16:00 hodin budu na hasičské zbrojnici v Dolní Líštné a můžete zde odevzdat Hlášení o činnosti SDH, Registrační listy MH  a uhradit členské příspěvky.
Připomínám, že Hlášení již musí být navedeno v programu evidence SDH a odevzdáváte plastové průkazy odhlašovaných členů. Platby přijaté na účet OSH po 31.1.2018 budou považovány za nesplnění povinnosti SDH. Děkuji za spolupráci.
K.Müllerová

Školení vedoucích MH

Zveřejňujeme informace ke školení vedoucích MH a návratku pro přihlášení. Těšíme se na vaši účast!

Pozvánka obnovy 2018

Vítězslav Čarvaš
vedoucí OORM

Akce

Inventarizace OKRR
10.1. a 11.1.2018

Vedení OSH FM
22.1.2018

Výkonný výbor OSH FM
24.1.2018

Odevzdání Hlášení
31.1.2018
HZ Dolní Líštná

Školení vedoucích MH
3.2.2018

Jednání OORM
6.2.2018

Vedení OSH FM
12.2.2018

Jednání OORR
14.2.2018

HaU štafeta
3.3.2018

Vedení OSH FM
5.3.2018

Výkonný výbor OSH FM
7.3.2018

Jednání OORP-POOD
21.3.2018

Shromáždění představitelů
sborů okresu FM
24.3.2018

Jednání OORM+
porada vedoucích MH
10.4.2018

Jednání OKRR
11.4.2018

Vedení OSH FM
16.4.2018

Výkonný výbor OSH FM
18.4.2018