Vítejte na stránkách Okresního sdružení hasičů Frýdek-Místek

POOD 2017

Zahajujeme další ročník soutěže Požární ochrana očima dětí. Podrobné informace naleznete v příloze. Termín pro odevzdávání prací na OSH Frýdek-Místek je dle propozic 15.3.2017. Práce odevzdávejte na adresu: SH ČMS-Okresní sdružení hasičů Frýdek-Místek, Pavlíkova 2264, 738 01 Frýdek-Místek. Těšíme se na Vaše práce a hojnou účast.

pood-2017
vysledky-pood-2017-zakladni-kolo

Školení rozhodčích MH

Zveme zájemce na školení rozhodčích MH, které se uskuteční v sobotu 21.1.2017 v zasedací místnosti HZS ÚO Frýdek-Místek. Bližší informace a návratka v příloze. Těšíme se na Vaši účast.

pozvanka-rozhodci-2017

Vítězslav Čarvaš
vedoucí OORM OSH Frýdek-Místek

Hlášení a RL MH

Na základě Vašich dotazů zasílám informace k odevzdávání Hlášení za rok 2016, platbě příspěvků a Registračnímu listu MH.
Hlášení je nejjednodušší vyplnit v programu CE (centrální evidence) SDH, kde je již vyplněna tabulka s počty členů (na papírovém formuláři tato tabulka není). Věnujte pozornost vyplňování dalších údajů, zvláště u sportovních aktivit. Má to souvislost s žádostmi o dotace a záznamy o sportovcích v programu CE SDH. Pokud uvádíte počet družstev, musíte mít i potřebný počet členů. Aktivity SDH se počítají:  sečtete počet akcí u jednotlivých aktivit a sečtete počet hodin u jednotlivých aktivit. Členy do výpočtu nezahrnujete. Na zadní stranu uvedete členy, které chcete odhlásit k 31. 12. 2016 a kteří jsou stále v evidenci uvedeni. Nepíšete členy, kteří již byli v průběhu roku odhlášeni. Pokud je zapíšete tak to nevadí, ale nemůžete je již odečítat od platby na rok 2017, jelikož již nejsou v počtu členů na přední straně Hlášení. Ty ostatní budu odhlašovat po odevzdání Vašeho hlášení a budou odečteni od platby na rok 2017. Samozřejmě beru v úvahu Vámi zaslané e-maily a tyto členy po odevzdání Hlášení odhlásím z programu CE SDH. Do ostatních sdělení nezapomeňte uvést informace o soutěži.Platbu provedete podle počtu členů na Hlášení, sečtete MH + dospělí a odečtete počet členů, které chcete odhlásit a kteří jsou stále uvedeni v členech v programu CE SDH (viz výše). Pokud si nebudete s platbou jisti, zavolejte do kanceláře a spolu to zkonzultujeme. Je třeba úhradu provést správně ať nedochází k přeplatkům nebo nedoplatkům, zvláště pokud hradíte bankovním převodem. Hlášení po vyplnění vytisknete, orazítkujete, opatříte podpisy a doručíte na OSH do 31. 1. 2017. To je rovněž termín pro platbu příspěvků.
Upozorňuji, že do 31. 1. 2017 musí být odevzdán rovněž Registrační list MH. Vedoucí musí mít platné osvědčení o kvalifikaci. Vedoucí kolektivu je pojištěn a úhrada je provedena automaticky z OSH, pokud chcete pojistit další, napište u nich poznámku např. pojistit a uhradíte částku Kč 72,-/osobu.
Všechny předepsané údaje v RL MH musí být vyplněny včetně razítka a podpisu na zadní straně.
Prosím o dodržení tohoto termínu, jelikož se pojištění uzavírá na každý rok a nelze je měnit. Lze jedině pojistku ukončit, finančně vypořádat a uzavřít novou, což je zbytečně administrativně náročné. Pro Třineckou oblast je termín 1. 2. 2017, kdy budeme v hasičárně v Dolní Líštné od 13:00 hodin.
Pokud však bude někdo platit bankovním převodem, musí úhrada být provedena rovněž do 31. 1. 2017 a 1.2.2017 odevzdá pouze originál Hlášení.
Nedodržení těchto pokynů bude posouzeno jako chyba ze strany SDH. Nabízím možnost rychlé konzultace telefonicky, můžete se obrátit i na starostu.
Přeji šťastný vstup do nového roku.
Květuše Müllerová

Usnesení z VV 14.12.2016

usneseni-z-vv-14-12-2016

PF 2017

pf-2017

Za Okresní sdružení hasičů Frýdek-Místek přeje starosta Dalibor Velčovský

Provoz kanceláře

Oznamuji, že poslední pracovní den v kanceláři OSH je ve středu 14. 12. 2016. Od 15:00 hodin se účastním jednání Výkonného výboru OSH mimo kancelář. Opět se uvidíme a uslyšíme v pondělí 2. 1. 2017. Přeji všem krásné Vánoce a do nového roku hodně zdraví a pohody. Květa Müllerová

Stejnokrojový předpis

Uvádíme odkaz na stránky kde naleznete katalog, který řeší oblékání dobrovolných hasičů včetně obrazové přílohy.

http://www.dh.cz/dokumenty/vnitroorganizacni/stejnokroj-1-6-2016/stejnokrojovy-predpis-shcms-s-obrazovou-prilohou.pdf

O pohár starosty OSH 2016

Zveřejňujeme výsledky soutěže O pohár starosty OSH. Děkujeme Michalu Bílkovi za zpracování.

pohar-starosty-osh-fm-2016

VVH 2016/2017

Zveřejňujeme nahlášené termíny VVH SDH. Ostatní mohou nadále hlásit termíny telefonicky nebo e-mailem.

vvh-sdh-2016-2017

Provoz kanceláře 7. 12. 2016

Oznamuji, že ve středu dne 7. 12. 2016 bude kanceláře OSH uzavřena z důvodu návštěvy lékaře. Odpoledne je jednání vedení OSH. Děkuji za pochopení. Květa Müllerová

Provoz kanceláře 6.12.2016

V úterý 6. 12. 2016 bude kancelář otevřena od 11:00 do 15:00 hodin z důvodu návštěvy lékaře a odpoledního jednání OORR. Mou přítomnost v kanceláři si raději předem telefonicky ověřte. Děkuji. Květa Müllerová

Akce

Inventarizace majetku OSH
10.-11.1.2017

OORM
10.1.2017

Vedení OSH FM
16.1.2017

Výkonný výbor OSH FM
18.1.2017

Školení rozhodčích MH
21.1.2017

Odevzdání hlášení za rok 2016 – Třinecká část, Dolní Líštná
1.2.2017 od 13:00 hod.

OORR
7.2.2017 od 15:30

Vedení OSH FM
13.2.2017

Hadicová a uzlová štafeta
4.3.2017

Vedení OSH FM
6.3.2017

Výkonný výbor OSH FM
8.3.2017

Shromáždění představitelů SDH – Vyšní Lhoty
18.3.2017