Menu Zavřeno

Účetní závěrka

Prosím statutární zástupce SDH o splnění zákonné povinnosti a to zveřejňování účetní závěrky. Zasílejte prosím na OSH do 31. 5. 2023. OSH nezodpovídá za údaje v účetní závěrce, pouze za odeslání ke zveřejnění. SDH, které si závěrku odeslaly samy (prostřednictvím účetní, firmy, nebo datové schránky) žádám, aby mi tuto skutečnost oznámily telefonicky, nebo e-mailem a zaslali v kopii. Můžete si ověřit předchozí roky https://or.justice.cz/. Dokumenty můžete zasílat naskenované, ale musí být čitelné!!! Nezapomeňte na razítko a podpis statutárního zástupce.

Děkuji za spolupráci. Lenka Střálková

Obnovy 2023

Zveřejňujeme pozvánku na OBNOVU již získané kvalifikace vedoucích mladých hasičů, která se uskuteční v pátek 17.2.2023 v prostorách SOŠ PO a VOŠ PO – Pavlíkova 1479, 738 01 Frýdek-Místek. Parkování zajištěno v areálu školy. S přihláškou neotálejte, jelikož kapacita bude omezena!

Návratku – přihlášku prosím zašlete nejpozději do 12.2.2023 na OSH Frýdek-Místek elektronicky – oshfm@seznam.cz 

Seznam závazně přihlášených