Rubriky
Dokumenty MH Informace z OSH Mladí hasiči

Dotace MŠMT 2021 Volnočasové aktivity

Podpora akcí, které jsou zaměřeny na rozvoj volnočasových aktivit dětí a mládeže.
Čerpání dotace je podmíněno účastí min. 70 % osob 6 -26 let. Přidělení dotace na jednotlivá sdružení bude podle požadavků SDH v pořadí, v jakém se SDH budou o dotace hlásit. V případě vysokého zájmu – na každé SDH jen jedna akce i s možností krácení. 30. 9. 2021 uzávěrka – na OSH nahlásit požadavky: akce které byly a také ty, které se ještě plánují. 30. 10. 2021 konec vyúčtování pro SDH. Připomínám ještě, že ke každé akci je nutné přiložit seznam dětí i vedoucích a podpis vedoucího mládeže. Také je třeba 3 fotky s cedulkou MŠMT a veškeré doklady označit podle metodiky. Pokud budete mít jakékoli dotazy, nebo budete potřebovat pomoc, prosím zavolejte, pomohu Vám. Upozorňuji, že u dotace nesmí být žádná částka hrazena z osobního účtu.

metodický pokyn 2021

příloha vyúčtování volnočasové aktivity SDH

Lenka Střálková
pracovnice kanceláře
OSH Frýdek-Místek
Tel.: 724 075 123

Rubriky
Informace z OSH Ostatní

Plán práce OSH FM 2021

Plán práce 2021

Rubriky
Informace z OSH SDH

Informace z Kanceláře SH ČMS o jednání statutárních orgánů pobočných spolků sdružení

Vážené kolegyně a vážení kolegové.

Dle čl. X Usnesení Vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 216 o přijetí krizového opatření, a dle „Odůvodnění usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 216“, které jsme prostudovali (viz příloha),  je možné konat zasedání orgánů právnických osob za podmínek uvedených v usnesení vlády č. 216:

Čl. 10 citovaného usnesení omezuje konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby s výjimkou orgánů územních samosprávných celků tak, že v případě, účastní-li se  jej na jednom místě více než 10 osob:

1. každá osoba používá jako ochranný prostředek dýchacích cest zdravotnickou obličejovou masku(chirurgická rouška), nebo respirátor či polomasku bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně FFP2, KN95 nebo N95,

2. osoby jsou usazeny tak, aby dodržovaly minimální rozestupy 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,

3. každá osoba předloží před zahájením svolavateli zasedání či jiné pověřené osobě potvrzení o negativním výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru  SARS CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV- 2, který byl proveden nejvýše před 3 dny,

4. že se zasedání účastní nejvýše 50 osob, nejedná-li se o zasedání, které je nezbytné k splnění zákonem uložených povinností včetně volby orgánu.

Vše vysvětluje „Odůvodnění usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 216“, Zvláštní část, k článku II:  Dopadem takového omezení však nemůže být zásadní omezení naplňování socioekonomických potřeb obyvatel na jedné straně a státu na straně druhé. Proto se zakotvují výjimky, pokud jde o cesty za účelem voleb a zasedání orgánů právnických osob v obci jejich sídla za podmínek stanovených v bodu IX, kdy není možné dále paralyzovat fungování právnických osob(spolků a obchodních korporací), avšak pouze při dodržení protiepidemických opatření, které by měly dostatečně bránit nekontrolovanému šíření viru.

Podmínkami dle bodu IX odůvodnění je v tomto okamžiku mimořádné opatření, týkající se nošení ochranných prostředků dýchacích cest, viz příloha.

Dle výše uvedeného se zasedání orgánů právnických osob, tedy i orgánů spolku a pobočných spolků SH ČMS, můžou konat, avšak pouze v obci jejich sídla a za dodržení podmínek uvedených v usnesení vlády č. 216.

S pozdravem a přáním pevného zdraví
Ing. Jan Aulický
Ředitel Kanceláře sdružení

Rubriky
Informace z OSH Pravidla Rada prevence SDH

Upravené termíny soutěže POODM 2021 vč. nové možnosti odevzdání elektronickou formou

Obrázky můžete odevzdávat :

  • Osobně na OSH v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:30
  • Poslat poštou na adresu SH ČMS-Okresní sdružení hasičů Frýdek-Místek, Pavlíkova 2264, 738 01 Frýdek-Místek
  • V elektronické podobě. Buď formou scanu, nebo zaslání fotografie s obrázkem na e-mailovou adresu oshfm@seznam.cz

Důležitou přílohou je dokument s názvem “POODM 2021”. V tomto dokumentu účastník soutěže vyplní přiloženou tabulku vč. vyjádření GDPR.

Obrázek a dokument “POODM 2021” účastník pojmenuje svým jménem a kategorií.

Propozice POODM pro 2021 posunutí termínů

POODM 2021

Výsledky POODM 2021 základní kolo

Eduard Gúth
vedoucí OORP
OSH Frýdek-Místek

Rubriky
Dokumenty Dokumenty OSH Informace z OSH SDH

Zveřejňování Přehledu o majetku a závazcích nebo účetní závěrky

Jako každý rok je nutné odevzdat vyplněné formuláře ke zveřejnění účetní závěrky. Pokud již máte připraven dokument ke zveřejnění, zašlete do kanceláře OSH. Nejpozději však do 31.5.2020. Sdělte mi, prosím, pokud si za SDH uzávěrku odesíláte na MěS v Praze sami.

Jednoduché účetnictví

Podvojné účetnictví

Rubriky
Dokumenty OSH Informace z OSH SDH

Odevzdání Hlášení za rok 2020

Hlášení za rok 2020, Registrační list sportovního oddílu a Registrační list MH je nutné odevzdat do 31.1.2021. (Pozor, do kanceláře je možný vstup stále pouze v pondělí a ve středu).

Také oznamujeme, že v úterý dne 26.1.2021 od 13:00 hodin budeme v hasičské zbrojnici v Třinci-Dolní Líštné. Můžete odevzdat  Hlášení SDH za rok 2020, Registrační listy MH a Registrační list sportovního oddílu  na rok 2021,  budeme vybírat členské příspěvky, případně můžete vyřídit jiné záležitosti, které potřebujete.

Hlášení je nutné vyplnit v programu CE (centrální evidence) SDH, kde je již vyplněna tabulka s počty členů. Věnujte pozornost vyplňování dalších údajů, zvláště u sportovních aktivit. Má to souvislost s žádostmi o dotace a záznamy o sportovcích v programu CE SDH. Pokud uvádíte počet družstev, musíte mít i potřebný počet členů. Aktivity SDH se počítají:  sečtete počet akcí u jednotlivých aktivit a sečtete počet hodin u jednotlivých aktivit. Členy do výpočtu nezahrnujete. Na zadní stranu uvedete členy, které chcete odhlásit k 31.12.2020 a kteří jsou stále v evidenci uvedeni. Nepíšete členy, kteří již byli v průběhu roku odhlášeni. Nezapomeňte uvést informace o soutěžích.
Platbu provedete podle počtu členů na Hlášení, sečtete MH + dospělí a odečtete počet členů, které chcete odhlásit a kteří jsou stále uvedeni v členech v programu CE SDH. Pokud si nebudete s platbou jisti, zavolejte do kanceláře a spolu to zkonzultujeme. Je třeba úhradu provést správně, ať nedochází k přeplatkům nebo nedoplatkům, zvláště pokud hradíte bankovním převodem. Pozor na nový účet 2701610775/2010. Platba může být provedena pouze z účtu SDH, ne z osobního. Peníze zasílejte až od 1.1.2021. (150,-Kč za každého člena). Prosím do poznámky napište-o které SDH se jedná, kolik je MH, kolik dospělých a kolik navíc pojišťujete vedoucích MH. Hlášení po vyplnění vytisknete, orazítkujete, opatříte podpisy a doručíte na OSH do 31.1.2021. To je rovněž termín pro platbu příspěvků.
Upozorňuji, že do 31.1.2021 musí být odevzdán také Registrační list sportovního oddílu a Registrační list kolektivu MH. Platné jsou ty na našich stránkách-v záložce Formuláře. Prosím nepoužívejte staré, nejsou aktuální. Vedoucí musí mít platné osvědčení o kvalifikaci. Vedoucí kolektivu je pojištěn a úhrada je provedena automaticky z OSH, pokud chcete pojistit další, napište u nich poznámku např. pojistit a uhradíte částku Kč 72,-/osobu.
Všechny předepsané údaje v RL musí být vyplněny včetně razítka a podpisu.
Děkuji.

Lenka Střálková

Rubriky
Informace z OSH SDH

Provoz kanceláře v prosinci 2020

V prosinci 2020 bude kancelář uzavřena z důvodu čerpání dovolené od pondělí 14. 12. do konce roku. V nutných případech prosím volejte, nebo pište na email. Děkuji všem za spolupráci a po novém roce se na Vás budu těšit.

Lenka Střálková

Rubriky
Informace z OSH Požární sport

Moravskoslezský kraj podporuje požární sport

Moravskoslezský kraj poskytl dotaci na technické vybavení pro

požární sport ve výši 74 300,- Kč.

Za poskytnutou podporu děkujeme!

Rubriky
Informace z OSH Kancelář OSH

Provoz kanceláře

Oznamuji, že v pondělí 16. 11. 2020 bude kancelář uzavřena z důvodu čerpání dovolené pracovnice kanceláře. Děkuji.

Rubriky
Informace z OSH Kancelář OSH

Provoz kanceláře

Oznamuji, že ve čtvrtek 29. 10. 2020 bude kancelář uzavřena z důvodu čerpání dovolené pracovnice kanceláře. Děkuji.