Mladí hasiči

Školení vedoucích MH – Nová Ves 6. a 7.11.2021

Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a jeho odborná rada mládeže Vás zve na aktivitu vzdělávání vedoucích, které se uskuteční ve dnech 6. a 7.11.2021 v rekreačním středisku Šance na Nové Vsi. Termín pro podání přihlášky 23.10.2021.

Z důvodu aktuálních hygienických opatření prosím věnujte pozornost možným sdělením k akci na stránkách OSH.

Pozvánka s návratkou Vzdělávání vedoucích 2021

Evidence vedoucích k 13.9.2021

Vítězslav Čarvaš
vedoucí OORM OSH Frýdek-Místek

 

Pozvánka na ZPV 16.10.2021

Zveřejňujeme pozvánku, přihlášku a propozice na podzimní ZPV

Zahajujeme další ročník hry Plamen a Celoroční činnosti dorostu 2021-2022 a to závodem požárnické všestrannosti. Soutěž proběhne za finanční podpory statutárního města Frýdek-Místek ve výši 22 000,00 Kč. V příloze naleznete pozvánku a odkaz na elektronickou přihlášku. On-line přihlášku s uvedením počtu hlídek a kategorie zašlete nejpozději  do 8. 10. 2021. Přihlašování dětí do evidence do 7. 10. 2021

DODRŽUJTE časový rozpis příjezdu soutěžících a kolektivů do areálu hřiště z důvodu  vyhlášených hygienických omezení  a opatření. RESPEKTUJTE pokyny organizátorů !

Děkujeme a těšíme se na Vás!

ZPV 2021 pozvánka
Podmínky ročníku 2021-2022
Místní úpravy oproti směrnicím pro OSH Frýdek-Místek
Přihlášky
Věkové hranice
Ke stažení pro ZPV

Vítězslav Čarvaš
vedoucí OORM OSH Frýdek-Místek

Porada vedoucích MH

Zveme Vás na poradu vedoucích MH v pondělí 13. 9. 2021 v 17:00 – Hasičárna Lískovec.
Těšíme se na Vaši účast!

Vítězslav Čarvaš
vedoucí OORM

Zlato z Mistrovství světa

Skvělá zpráva z chorvatského Čakovce MS dorostu. Ve čtvrtek Tereza Chovancová z SDH Raškovice obhájila titul z ruského Saratova a stala se po druhé v řadě Mistryní světa v běhu na 100m s překážkami. Další zlato přidala ve štafetě 4 x 100m, kde běžela první úsek (domeček) a zlato z útoku, kde běžela koš. České národní družstvo dorostenek v celkovém vyhodnocení vybojovalo titul Mistryň světa. Gratulujeme!!!

Lenka Střálková
pracovnice kanceláře
OSH Frýdek-Místek
Tel.: 724 075 123

 

Dotace MŠMT 2021 Volnočasové aktivity

Podpora akcí, které jsou zaměřeny na rozvoj volnočasových aktivit dětí a mládeže.
Čerpání dotace je podmíněno účastí min. 70 % osob 6 -26 let. Přidělení dotace na jednotlivá sdružení bude podle požadavků SDH v pořadí, v jakém se SDH budou o dotace hlásit. V případě vysokého zájmu – na každé SDH jen jedna akce i s možností krácení. 30. 9. 2021 uzávěrka – na OSH nahlásit požadavky: akce které byly a také ty, které se ještě plánují. 30. 10. 2021 konec vyúčtování pro SDH. Připomínám ještě, že ke každé akci je nutné přiložit seznam dětí i vedoucích a podpis vedoucího mládeže. Také je třeba 3 fotky s cedulkou MŠMT a veškeré doklady označit podle metodiky. Pokud budete mít jakékoli dotazy, nebo budete potřebovat pomoc, prosím zavolejte, pomohu Vám. Upozorňuji, že u dotace nesmí být žádná částka hrazena z osobního účtu.

metodický pokyn 2021

příloha vyúčtování volnočasové aktivity SDH

Lenka Střálková
pracovnice kanceláře
OSH Frýdek-Místek
Tel.: 724 075 123

OBNOVY 2021 – vzdělávání zahájeno

Při přípravě na realizaci tohoto distančně kombinovaného vzdělávání jsme vycházeli
ze Směrnice činnosti s kolektivy mladých hasičů, které vydalo Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska a minimálního rozsahu pro vzdělávání vedoucích MH /činnosti s kolektivy mladých hasičů (dh.cz), včetně příloh č. 1-4. Směrnice zatím nebyla inovována s ohledem na omezení, které vydala vláda a ty nás provázejí již celý rok. Činnost nechceme zcela zastavit, ale naopak hledáme schůdné formy, jak dané situaci pomoci, jak neztratit kontakt s vámi vedoucími, jakožto věříme, že i vy jste v kontaktu se svými svěřenci.

Podmínky pro splnění tzv. OBNOVY:

 • vzdělávání bude probíhat distančně kombinovanou formou
 • studijní materiály budou účastníkům předány na flash disku prostřednictvím člena
  OORM vašeho okrsku (1 flash disk do SDH – pro zúčastněnou skupinu) s osnovu
  vzdělávání a doporučené odkazy k daným studijním podkladům
 • podmínkou pro splnění  tzv. OBNOVY kvalifikace vedoucího (II. a III. KS) je nutno
  splnit 2 testy (2 x 50 otázek) + 1 bonusový test
 • účastníci zpracují prezentaci práce s kolektivem mladých hasičů, kterou je nutné
  zpracovat v programu PowerPointu v rozsahu minimálně 10 stránek – obnova III.
  KS, minimálně 15 stránek – obnova II. KS – nabízíme i možnost pracovat ve
  skupině – za SDH 1 prezentace, lze využít i jiných PC programů
 • každý účastník přispěje hrou, která se v práci s dětmi osvědčila (popis
  hry, fotografie, grafické zpracování), náměty pro činnost s dětmi v této omezující
  době, jak neztratit kontakt se svými svěřenci apod. Z daných her bude sestaven
  soubor, který poslouží ostatním vedoucím
 • konzultační setkání  účastníků distančního kombinovaného vzdělávání s
  provedením praktické zkoušky bude svoláno bezprostředně s rozvolněnými
  vládními opatřeními, proto je nutné sledovat webové stránky OSH – www.oshfm.cz
  a také svou e-mailovou adresu.

Za realizační tým distančního vzdělávání:

Šárka Čerňáková, náměstkyně starosty OSH Frýdek-Místek
Vítězslav Čarvaš, vedoucí OORM Frýdek-Místek
Lenka Střálková, pracovnice OSH Frýdek-Místek
členové OORM Frýdek-Místek

Dotace MŠMT 2021 Volnočasové aktivity – předběžné informace

V letošním roce 2021, opět i přes problémy s coronavirem, bude pravděpodobná možnost čerpat dotace z MŠMT na volnočasové aktivity dětí a mládeže. Vyčerpat celou stanovenou dotaci je důležité i pro přidělení ostatních dotací z MŠMT ve vztahu k OSH a následně do sborů (Dotace na vzdělávání vedoucích…). Zatím je situace složitá, setkávání není možné, ale věříme, že se vše zlepší. Pravidla budou pravděpodobně stejná jako v minulém roce. Nechte si proto vždy vystavit řádné doklady o úhradě nákladů souvisejících s danou akcí a provádějte průběžně záznamy do peněžního deníku, případně deníku účetních dokladů. Součástí vyúčtování je nutné zajistit fotodokumentaci z dané akce, seznamy účastníků, prezenční listiny, pozvánky, plakáty apod.. V předešlém roce byla stanovená podmínka 70 % účast dětí z celkového počtu zúčastněných. Vlastní zdroje příjemce dotace činily zatím vždy 30 % z celkových nákladů. Bližší informace k dotacím pro tento rok budou zveřejněny ihned po jejich obdržení. Pokud již víte, že o dotaci budete žádat, prosíme o sdělení emailem kanceláři OSH.

V případě dotazů jsem Vám k dispozici.

Lenka Střálková
pracovnice kanceláře
OSH Frýdek-Místek
Tel.:724 075 123

 

INFORMACE o formě vzdělávání vedoucích mládeže

Z důvodu vládních nařízení a daných omezení se bude vzdělávání vedoucích konat distanční formou. Materiály pro přihlášené vedoucí budou předány prostřednictvím členů OORM.

Vítězslav Čarvaš
vedoucí OORM

Všem zájemcům o školení vedoucích mládeže

Vzhledem k epidemiologické situaci se školení vedoucích nebude konat v plánovaném termínu. Při změně situace budeme přihlášené zájemce informovat o náhradním termínu. Děkuji za pochopení.

Vítězslav Čarvaš
vedoucí OORM

Propozice k soutěži POODM 2021

Zveřejňujeme propozice k soutěži POODM 2021. Prosím o důkladné prostudování a dodržení stanovených pravidel. Těšíme se na Vaši účast!

Propozice POODM 2021

Výsledky POODM 2021 základni kolo

Eduard Gúth
vedoucí OORP
OSH Frýdek-Místek

Kalendář akcí

Akce ZH
17.8.2021

Vedení OSH FM
7.9.2021

16:00 OORM + 17:00 porada Vedoucích MH
13.9.2021

Odborná příprava preventistů + ORP
15.9.2021

VV OSH FM
16.9.2021

OORR
21.9.2021

OKRR
7.10.2021

Vedení OSH FM
14.10.2021

Školení starostů a hospodářů
16.10.2021

ZPV
16.10.2021

Školení vedoucích MH Nová Ves
6.-7.11.2021