Menu Zavřeno

Dovolená v kanceláři

V úterý 25. 4. 2023 a ve čvtrtek 27. 4. 2023 bude kancelář uzavřena z důvodu čerpání dovolené. 

Děkuji. Lenka Střálková, pracovnice kanceláře OSH.

Porada vedoucích MH

Jménem vedoucího OORM OSH Frýdek-Místek V. Čarvaše Vás zvu na poradu vedoucích mladých hasičů, která se koná v úterý dne 11. 4. 2023 od 16:30 hodin v zasedací místnosti HZS, Pavlíkova 2264, 2. patro.

Lenka Střálková
pracovnice kanceláře
OSH Frýdek-Místek

Účetní závěrka

Prosím statutární zástupce SDH o splnění zákonné povinnosti a to zveřejňování účetní závěrky. Zasílejte prosím na OSH do 31. 5. 2023. OSH nezodpovídá za údaje v účetní závěrce, pouze za odeslání ke zveřejnění. SDH, které si závěrku odeslaly samy (prostřednictvím účetní, firmy, nebo datové schránky) žádám, aby mi tuto skutečnost oznámily telefonicky, nebo e-mailem a zaslali v kopii. Můžete si ověřit předchozí roky https://or.justice.cz/. Dokumenty můžete zasílat naskenované, ale musí být čitelné!!! Nezapomeňte na razítko a podpis statutárního zástupce.

Děkuji za spolupráci. Lenka Střálková

Oznámení o úmrtí

S politováním oznamujeme úmrtí dlouholetého člena SDH Hnojník a Zasloužilého hasiče. Pan Jan Nekuža zemřel 7. března 2023.

Dovolená v kanceláři

V pondělí 27. 3. 2023 bude kancelář uzavřena z důvodu čerpání dovolené.

Děkuji. Lenka Střálková, pracovnice kanceláře OSH.