OSH

PF 2021

Krásné Vánoce a hlavně hodně zdraví v roce 2021 přeje za Okresní sdružení hasičů Frýdek-Místek starosta Dalibor Velčovský.

 

Odevzdání Hlášení za rok 2020

Hlášení za rok 2020, Registrační list sportovního oddílu a Registrační list MH je nutné odevzdat do 31.1.2021. (Pozor, do kanceláře je možný vstup stále pouze v pondělí a ve středu).

Také oznamujeme, že v úterý dne 26.1.2021 od 13:00 hodin budeme v hasičské zbrojnici v Třinci-Dolní Líštné. Můžete odevzdat  Hlášení SDH za rok 2020, Registrační listy MH a Registrační list sportovního oddílu  na rok 2021,  budeme vybírat členské příspěvky, případně můžete vyřídit jiné záležitosti, které potřebujete.

Hlášení je nutné vyplnit v programu CE (centrální evidence) SDH, kde je již vyplněna tabulka s počty členů. Věnujte pozornost vyplňování dalších údajů, zvláště u sportovních aktivit. Má to souvislost s žádostmi o dotace a záznamy o sportovcích v programu CE SDH. Pokud uvádíte počet družstev, musíte mít i potřebný počet členů. Aktivity SDH se počítají:  sečtete počet akcí u jednotlivých aktivit a sečtete počet hodin u jednotlivých aktivit. Členy do výpočtu nezahrnujete. Na zadní stranu uvedete členy, které chcete odhlásit k 31.12.2020 a kteří jsou stále v evidenci uvedeni. Nepíšete členy, kteří již byli v průběhu roku odhlášeni. Nezapomeňte uvést informace o soutěžích.
Platbu provedete podle počtu členů na Hlášení, sečtete MH + dospělí a odečtete počet členů, které chcete odhlásit a kteří jsou stále uvedeni v členech v programu CE SDH. Pokud si nebudete s platbou jisti, zavolejte do kanceláře a spolu to zkonzultujeme. Je třeba úhradu provést správně, ať nedochází k přeplatkům nebo nedoplatkům, zvláště pokud hradíte bankovním převodem. Pozor na nový účet 2701610775/2010. Platba může být provedena pouze z účtu SDH, ne z osobního. Peníze zasílejte až od 1.1.2021. (150,-Kč za každého člena). Prosím do poznámky napište-o které SDH se jedná, kolik je MH, kolik dospělých a kolik navíc pojišťujete vedoucích MH. Hlášení po vyplnění vytisknete, orazítkujete, opatříte podpisy a doručíte na OSH do 31.1.2021. To je rovněž termín pro platbu příspěvků.
Upozorňuji, že do 31.1.2021 musí být odevzdán také Registrační list sportovního oddílu a Registrační list kolektivu MH. Platné jsou ty na našich stránkách-v záložce Formuláře. Prosím nepoužívejte staré, nejsou aktuální. Vedoucí musí mít platné osvědčení o kvalifikaci. Vedoucí kolektivu je pojištěn a úhrada je provedena automaticky z OSH, pokud chcete pojistit další, napište u nich poznámku např. pojistit a uhradíte částku Kč 72,-/osobu.
Všechny předepsané údaje v RL musí být vyplněny včetně razítka a podpisu.
Děkuji.

Lenka Střálková

Provoz kanceláře v prosinci 2020

V prosinci 2020 bude kancelář uzavřena z důvodu čerpání dovolené od pondělí 14. 12. do konce roku. V nutných případech prosím volejte, nebo pište na email. Děkuji všem za spolupráci a po novém roce se na Vás budu těšit.

Lenka Střálková

Moravskoslezský kraj podporuje požární sport

Moravskoslezský kraj poskytl dotaci na technické vybavení pro

požární sport ve výši 74 300,- Kč.

Za poskytnutou podporu děkujeme!

Provoz kanceláře

Oznamuji, že v pondělí 16. 11. 2020 bude kancelář uzavřena z důvodu čerpání dovolené pracovnice kanceláře. Děkuji.

Provoz kanceláře

Oznamuji, že ve čtvrtek 29. 10. 2020 bude kancelář uzavřena z důvodu čerpání dovolené pracovnice kanceláře. Děkuji.

Školení starostů a hospodářů

Starosta OSH Frýdek-Místek Dalibor Velčovský Vás tímto informuje, že na základě aktuálních událostí a vládních nařízení se plánované školení starostů a hospodářů, které mělo proběhnout 31.10.2020, odkládá na neurčito.

Daruj krev s dobrovolnými hasiči 2020

Zveřejňujeme výsledky akce Daruj krev s dobrovolnými hasiči 2020. Všem zúčastněným děkujeme a blahopřejeme vítězům v kategorii dárců – SDH Krásná – Mohelnice a prvodárců – SDH Písek.

Výsledky Daruj krev 2020

Dalibor Káňa
vedoucí OKRR
OSH Frýdek-Místek

Smuteční oznámení

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že zemřela Místostarostka SDH Frýdek Lenka Rozbrojová. Po dlouhé těžké nemoci ve věku 46 let.

Smuteční oznámení

S hlubokým zármutkem Vám oznamujeme, že nás v úterý 29.9.2020 ve věku 94 let opustil náš zasloužilý hasič pan Jozef Kolesár. S drahým zesnulým se rozloučí rodina v úzkém rodinném kruhu.

 

Kalendář akcí

Vedení OSH FM
18.3.2021

OORP vyhodnocení POODM
2.4.2021

OORR
6.4.2021

OKRR
7.4.2021

Vedení OSH FM
8.4.2021

OORM
13.4.2021

VV OSH FM
15.4.2021