Menu Zavřeno

Účetní závěrka

Prosím statutární zástupce SDH o splnění zákonné povinnosti a to zveřejňování účetní závěrky. Zasílejte prosím na OSH do 31. 5. 2023. OSH nezodpovídá za údaje v účetní závěrce, pouze za odeslání ke zveřejnění. SDH, které si závěrku odeslaly samy (prostřednictvím účetní, firmy, nebo datové schránky) žádám, aby mi tuto skutečnost oznámily telefonicky, nebo e-mailem a zaslali v kopii. Můžete si ověřit předchozí roky https://or.justice.cz/. Dokumenty můžete zasílat naskenované, ale musí být čitelné!!! Nezapomeňte na razítko a podpis statutárního zástupce.

Děkuji za spolupráci. Lenka Střálková