Menu Zavřeno

Požární ochrana očima dětí a mládeže 2023

Vyhlašovatelem 49.ročníku soutěže je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Soutěže se mohou zúčastnit děti, žáci a mládež do věku 18-ti let v rámci činnosti školní i mimoškolní (Domy dětí a mládeže /DDM/, družstva mladých hasičů /MH/, skautské oddíly apod.).

Výsledky republikového kola

Výsledky krajského kola