Výkonný výbor

Složení Výkonného výboru:

Starosta OSH FM: Dalibor Velčovský
1. náměstek: Ing. Jiří Šustek, Ph.D.
2. náměstek:  Ing. Petr Pavlát
3. náměstek: Šárka Čerňáková

členové:
Jaromír Adamus
Michal Bílek
Ing. Karel Čajka
Vítězslav Čarvaš
Daniel Heczko
Mgr. Michaela Honešová
Jarmila Juřicová
Pavel Kahánek
Martin Říha
Josef Saran
Jan Sikora
Marek Pohl
Lukáš Vašenda
Mgr. Xenie Valušáková
Eduard Gúth
Dalibor Káňa