Rada represe

OORR

1.    vedoucí člen za okrsek č. 6    Josef Saran
2.    člen za okrsek č. 1                  Josef Vojkůvka
3.    člen za okrsek č. 2                  Dalibor Vágo
4.    člen za okrsek č. 3                  Libor Kulhánek
5.    člen za okrsek č. 4                  Jiří Březina
6.    člen za okrsek č. 5                  Tomáš Funiok
7.    člen za okrsek č. 7                  Vilém Heczko
8.    člen za okrsek č. 8                  Radomír Kohut
9.    člen za okrsek č. 9                  Zdeněk Kubina
10.  člen za okrsek č. 10                Karel Štefek
11.  člen za okrsek č. 11                 Libor Žák
12.  člen za okrsek č. 12                Roman Lojkásek
13.  člen za okrsek č. 13                Ladislav Strakoš

za OSH náměstek starosty OSH  Ing. Petr Pavlát