Menu Zavřeno

Materiály a informace z porady starostů

Hlášení za rok 2022, Registrační list sportovního oddílu a Registrační list MH na rok 2023 je nutné odevzdat do 31.1.2023 do 12:00 do kanceláře OSH. 

Také předběžně oznamujeme, že v úterý dne 31.1.2023 od 13:00 do 16:00 hodin budeme v hasičské zbrojnici v Třinci-Dolní Líštné. Můžete odevzdat  Hlášení SDH za rok 2022, Registrační listy MH a Registrační list sportovního oddílu na rok 2023 a účetní uzávěrku roku 2022, budeme vybírat členské příspěvky, případně můžete vyřídit jiné záležitosti, které potřebujete. (Prosím ohlaste se telefonicky, nebo e-mailem na OSH, že do Dolní Líštné dorazíte.) 

Hlášení je nutné vyplnit v programu CE (centrální evidence) SDH, kde je již vyplněna tabulka s počty členů. Komentář k hlášení je v přílohách. Jen pozor – tam kde je to uvedeno, vypisují se počty družstev – ne soutěží.

Platbu provedete podle počtu členů na Hlášení, sečtete MH + dospělí a odečtete počet členů, které chcete odhlásit a kteří jsou stále uvedeni v členech v programu CE SDH. Pokud si nebudete s platbou jisti, zavolejte do kanceláře a spolu to zkonzultujeme. Je třeba úhradu provést správně, ať nedochází k přeplatkům nebo nedoplatkům, zvláště pokud hradíte bankovním převodem na účet OSH 2701610775/2010. Platba může být provedena pouze z účtu SDH, ne z osobního. Peníze zasílejte až od 1.1.2023. (150,-Kč za každého člena). Prosím do poznámky napište o které SDH se jedná, kolik je MH, kolik dospělých a kolik navíc pojišťujete vedoucích MH. Hlášení po vyplnění vytisknete, orazítkujete, opatříte podpisy a doručíte na OSH do 31.1.2023. To je rovněž termín pro platbu příspěvků.

Upozorňuji, že do 31.1.2023 musí být odevzdán také Registrační list sportovního oddílu a Registrační list MH. Platné jsou ty na našich stránkách – v záložce Formuláře, i dole v příloze. Prosím nepoužívejte staré, nejsou aktuální. Hlavní vedoucí musí mít platné osvědčení o kvalifikaci. Vedoucí kolektivu je pojištěn a úhrada je provedena automaticky z OSH, pokud chcete pojistit další, napište u nich poznámku např. pojistit a uhradíte částku Kč 72,-/osobu.

Všechny předepsané údaje v RL musí být vyplněny, včetně razítka a podpisu.

Také již bude možné odevzdávat účetní závěrku, která bude odeslána do Sbírky listin veřejného rejstříku. Lenka Střálková,tel.: 724 075 123

Přílohy

Odkaz na aktivaci Datové schránky
Odkaz – Inventarizace a účetní uzávěrka 2022


Pravidla PS, Plamen a dorost