Ostatní

Smuteční oznámení

S politováním a hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 17. srpna 2020 zemřel dlouholetý starosta SDH Košatka pan Radovan Lička.

 

Dovolená v kanceláři

Oznamuji, že od pondělí 27. 7. 2020 do neděle 9. 8. 2020 bude kancelář uzavřena z důvodu čerpání dovolené pracovnice kanceláře. V nutných případech se prosím obracejte na starostu OSH Frýdek-Místek Dalibora Velčovského, tel. 604 368 429. Děkuji. Lenka Střálková

Upozornění

Oznamuji, že ve středu 3. 6. 2020 a v pondělí 8. 6. 2020 bude kancelář otevřena pouze v odpoledních hodinách z důvodu návštěvy lékaře. Děkuji. Lenka Střálková

V průběhu června vyhlásí Národní sportovní agentura nový dotační program

V průběhu června vyhlásí Národní sportovní agentura nový dotační program.

V souvislosti s dopady mimořádných opatření vlády v rámci koronavirové pandemie na sportovní prostředí byl NSA (Národní sportovní agentura) schválen nový dotační program COVID-SPORT, přičemž celková alokace programu je 1 000 000 000 Kč. Program by měl být vyhlášen v průběhu měsíce června 2020.

Odkaz – nový dotační program

Akce pro mladé hasiče – schůzky, tréninky a další akce – aktualizace k 25. 5.

AKCE PRO MLADÉ HASIČE – SCHŮZKY, TRÉNINKY A DALŠÍ AKCE – AKTUALIZACE K 25. 5. – KE STAŽENÍ

Od 11. května respektive 25 .května 2020 přistoupila Vláda ČR k dalšímu rozvolnění opatření vydaných v souvislosti pandemií koronaviru.

V návaznosti na to od 12. května vydalo Vedení SH ČMS Rozvolnění opatření vydaného dne 29.března 2020.

 1. května proběhlo videojednání ÚORM, kde jedním z bodů bylo zpracování upřesňujícího výkladu ke konání akcí pro děti a mládež SH ČMS. Výkladové stanovisko, je tvořeno výhradně východisky z dostupných zdrojů.

 

Tato pravidla jsou doporučujícího charakteru a je nutné vždy vycházet z daných okolností a možností jednotlivého pobočného spolku.

Pravidla se týkají výhradně venkovních akcí.

 1. V areálu, kde akce probíhá (trénink, soutěž, schůzka) se musí nacházet ve stejném čase nejvýše 300 osob (včetně případných diváků).
 2. Provádět spolkovou činnost, trénovat a soutěžit ve skupině 300 osob lze bez distanční vzdálenosti = bez udržování vzdálenosti 2 metrů.
 3. Mezi skupinou mladých hasičů nebo sportovců a ostatními (trenéry, rozhodčími, diváky…) zachovávat vzdálenost nejméně 2 metry.
 4. Skupina mladých hasičů v době schůzky, podobně i skupina společně sportujících osob v době tréninku nebo soutěže není povinna nosit ochranný prostředek dýchacích cest.
 5. Rozhodčí při soutěži nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, musejí ovšem dbát zvýšené opatrnosti při používání veškerých pomůcek spojených s výkonem jejich profese.
 6. V areálu (na cvičišti, venkovní klubovně, na sportovišti) musí být k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.
 7. Lze využívat související vnitřní prostory sportoviště, tj. zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení.
 8. Při používání toalet je nutné zabezpečit režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; kromě možnosti dezinfekce rukou je nutné zabezpečit dezinfekci míst, kterých se běžně dotýkají ruce.
 9. Dezinfekci společného nářadí a náčiní je nutné provádět vždy před a po skončení tréninku nebo soutěže.
 10. Je vhodné zajistit zvýšenou hygienu míst k sezení a stolů, pomůcek, nástrojů a materiálů včetně jejich dezinfekce a používat osobní ochranné pomůcky, pokud to stav epidemiologické situace vyžaduje.

Další úprava dokumentu bude provedena dle aktuálních nařízení Vlády ČR, ministerstev nebo krizových štábů.

Aktualizováno 25.května 2020, ÚORM SH ČMS

Zdroje: MŠMT, NSA, SSS, FAČR, ČRDM

Oznámení o prodloužení akce DARUJ KREV

Oznamujeme, že letos se termín akce DARUJ KREV posouvá až na konec září. Původně měla akce probíhat do 31. 5. 2020, ale s ohledem na složitou situaci způsobenou koronavirem byl termín prodloužen.

Za OSH Frýdek-Místek
Dalibor Káňa
předseda OKRR OSH FM

Rozvolnění opatření Vedení SH ČMS

Na základě Harmonogramu uvolnění podnikatelských a dalších činností, který Vláda ČR schválila na mimořádném jednání ve čtvrtek 30. dubna 2020 se Vedení SH ČMS usneslo na následujícím rozvolnění přijatých opatřeních ze dne 29. 3. 2020

Rozvolnění opatření

Daruj krev s dobrovolnými hasiči 2020

Ve dnech od 1. 5. 2020 do 31. 5. 2020 bude probíhat akce daruj krev nebo plazmu s dobrovolnými hasiči, ale v omezeném režimu. Informace jsou v přiloženém letáku. Jen připomínám, že při objednávání budete upozorněni na nutnost použít při vstupu do odběrných míst roušku. Není možné, aby se na odběry objednávaly osoby, které byly v kontaktu s osobami buď v karanténě, nebo s osobami pozitivními.

Za OSH Frýdek-Místek
Dalibor Káňa
předseda OKRR OSH FM

Oznámení o částečném otevření kanceláře OSH FM

Současný stav nám stále neumožňuje mít kancelář SH ČMS – OSH FM otevřenou tak, jak jste zvyklí. Po dohodě s velitelem stanice HZS FM jsme dospěli ke kompromisu a kancelář částečně otevřeme, a to v pondělí a ve středu. Nicméně za cenu těchto omezení:

1) Navštívit kancelář bude možné jen po tel. domluvě s pracovnicí kanceláře.
2) Kancelář může navštívit jen jedna osoba.
3) Úřední hodiny budou stejné jako u HZS MSK, a to od 8:00 hod do 17:00 hod. ve zmíněném pondělí a středě.
4) Osoba, která se objedná na daný čas bude muset vyčkat na vyzvednutí pracovnicí kanceláře před budovou HZS (proto jakmile dorazíte k HZS tak tel. kontaktujte pracovnici naší kanceláře).
5) Na neobjednané osoby nebude brán zřetel a nebudou vpuštěni !
6) Objednání si domluvte minimálně dva dny předem, protože pokud nebude v úřední den nikdo objednán, tak pracovnice kanceláře bude pracovat z domova.
7) Každá osoba si bude muset při vstupu desinfikovat ruce (u vrátnice) a bude mu změřena teplota (na vrátnici) dle nařízení HZS, rovněž je nutné mít zakrytý nos a ústa rouškou nebo jiným vhodným způsobem.

Samozřejmě z toho plyne, že pokud máte záležitosti, které snesou odklad. Tak Vás prosíme, aby jste návštěvu zvážili a případně odložili na uvolněnější období, které snad brzy přijde.

Dalibor Velčovský
starosta OSH FM

 

Důležité!!! OPATŘENÍ SH ČMS k 1. 4. 2020-akce SH ČMS

Opatření SH ČMS k současné situaci v ČR, které schválilo Vedení SH ČMS dne 29. 3. 2020.

OPATŘENÍ SH ČMS 

Kalendář akcí

Vedení OSH FM
10.9.2020

Shromáždění delegátů SDH
19.9.2020

OORP předání cen POODM
23.9.2020

OORM + porada vedoucích MH
24.9.2020

Školení hospodářů SDH
31.10.2020

Školení starostů SDH
31.10.2020

Odborná příprava preventistů SDH
13.11.2020