Rubriky
Ostatní Rada mládeže Výsledky

Dorost 2021

Na krajské kolo Dorost 2021 byli nominováni:

Jednotlivkyně – Dorostenky

mladší Rozálie Bojková, SDH Skalice
střední Veronika Bačová, SDH Místek-Bahno
starší Veronika Vlochová, SDH Vyšní Lhoty

Jednotlivci – Dorostenci

mladší Petr Bürger, SDH Vyšní Lhoty
střední Marek Velčovský, SDH Nižní Lhoty
starší Filip Kaloč, SDH Nošovice

Družstva – Dorostenky – SDH Raškovice
Družstva – Dorostenci – SDH Raškovice

Přejeme mnoho úspěchů!

Vítězslav Čarvaš
vedoucí OORM

 

Rubriky
Rada mládeže Výsledky

Plamen 2021

Na krajské kolo hry Plamen 2021 byla nominována 2 družstva starších žáků

1. SDH Raškovice
2. SDH Řepiště

Přejeme mnoho úspěchů!

Vítězslav Čarvaš
vedoucí OORM

 

Rubriky
Dokumenty RM Rada mládeže Školení

OBNOVY – oznámení

Vážení vedoucí, nabízíme vám proškolení vedoucích k prodloužení vaší získané kvalifikace formou DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ.

V případě zájmu, odpovězte na dané oznámení nejpozději do 25. 2. 2021 prostřednictvím přiložené přihlášky.

Pokud by došlo ke zrušení nouzového stavu a jeho omezení, reagovali bychom na danou situaci a rádi bychom se s vámi sešli osobně.

Obnovy – návratka

Vítězslav Čarvaš
vedoucí OORM

 

Rubriky
Mladí hasiči Rada mládeže Školení

INFORMACE o formě vzdělávání vedoucích mládeže

Z důvodu vládních nařízení a daných omezení se bude vzdělávání vedoucích konat distanční formou. Materiály pro přihlášené vedoucí budou předány prostřednictvím členů OORM.

Vítězslav Čarvaš
vedoucí OORM

Rubriky
Mladí hasiči Rada mládeže SDH

Dotace MŠMT 2020 Volnočasové aktivity

Podpora akcí, které jsou zaměřeny na rozvoj volnočasových aktivit dětí a mládeže. Podmínky jsou stejné jako minulý rok. Čerpání dotace je podmíněno účastí min. 70 % osob 6 -26 let. Přidělení dotace na jednotlivá sdružení bude podle požadavků SDH v pořadí, v jakém se SDH budou o dotace hlásit. V případě vysokého zájmu – na každé SDH jen jedna akce i s možností krácení. 30. 9. 2020 uzávěrka – na OSH nahlásit požadavky: akce které byly a také ty, které se ještě plánují. 30. 10. 2020 konec vyúčtování pro SDH. V případě jakýchkoli dotazů mohou SDH kontaktovat kancelář.

Lenka Střálková
pracovnice kanceláře
OSH Frýdek-Místek
Tel.: 724 075 123, e-mail: oshfm@seznam.cz

Rubriky
Rada mládeže Rada prevence

Vyhodnocení POODM 2020

POODM 2020 okresní kolo

POODM 2020 krajské kolo

Děkujeme všem zúčastněným!

 

Rubriky
Rada mládeže

Aktuální tabulka vedoucích kolektivů MH a dorostu dle registračních listů k 31.1.2020

Na základě dosažené kvalifikace a její platnosti předkládáme seznam k nahlédnutí za účelem účasti na vzdělávacích akcích, které jsou naplánovány.

Pro začínající vedoucí anebo zvýšení kvalifikace se uskuteční dvoudenní akce ve dnech 7. a 8. 11. 2020 na Nové Vsi.
“Obnovy” (jednodenní akce) se připravuje na leden 2021.
Vzhledem k omezené kapacitě a vysokému počtu začínajících vedoucích nebo “obnov” žádáme o zpětnou vazbu na základě výzvy k podání přihlášek.

 

Evidence vedoucích k 31. 1. 2020

 

Rubriky
Mladí hasiči Rada mládeže

Dotace MŠMT 2020 Volnočasové aktivity

V letošním roce, i přes problémy s koronavirem, bude pravděpodobně zase možnost čerpat dotace z MŠMT na volnočasové aktivity dětí a mládeže, upozorňuji proto SDH, aby si nechaly vystavovat řádné doklady o úhradě nákladů souvisejících s danou akcí a prováděli průběžně záznamy do peněžního deníku, případně deníku účetních dokladů. Také je nutné zajistit fotodokumentaci z akce, mít seznamy účastníků, prezenční listiny, pozvánky, plakáty apod.. Loni byla podmínka účasti 70 % dětí z celkového počtu zúčastněných. Vlastní zdroje příjemce dotace činily zatím vždy 30 % z celkových nákladů. Bližší informace pro tento rok podáme ihned po obdržení. Pokud již víte, že o dotaci budete žádat, prosím o sdělení emailem kanceláři OSH. Ještě podotýkám, že o dotaci rozhoduje Okresní odborná rada mládeže. V případě dotazů jsem Vám k dispozici.

Lenka Střálková
pracovnice kanceláře
OSH Frýdek-Místek
Tel.: 724 075 123, e-mail: oshfm@seznam.cz

 

Rubriky
Rada mládeže

Školení vedoucích MH – obnovy 11. 1. 2020, seznam účastníků

Seznam obnova 11.1.2020

Rubriky
Ostatní Rada mládeže

Záchranářský kurz dorostenců

Vážení vedoucí mladých hasičů a velitelé jednotek.V příloze jsou informace o Záchranářském kurzu dorostenců, který pořádá KSH MSK společně s HZS MSK v měsíci červenci 2020. Kurz je určený dorostencům a dorostenkám s předpokladem zařazení do JSDH. Za jednotlivá OSH pojede 7 vybraných zájemců. Výběr provede rada mládeže, na konci ledna pak budeme vybrané kontaktovat. Prosím pošlete na adresu oshfm@seznam.cz předběžnou přihlášku do 30.1.2020. Za SDH bude vybrán 1 zástupce, další kritéria jsou aktivita SDH, věk zájemce…

Vítězslav Čarvaš
vedoucí OORM OSH Frýdek-Místek