Výkonný výbor

Usnesení z jednání VV 11. 12. 2019

Usnesení z VV 11.12.2019

Usnesení z jednání VV 18. 9. 2019

Usnesení z VV 18.9.2019

Usnesení z jednání VV

Usnesení z VV 12.6.2019

Usnesení z jednání VV

Usnesení z VV 17.4.2019

Usnesení

Usnesení ze Shromáždění představitelů sborů 23.3.2019

Usnesení z jednání VV

Usnesení z VV 6.3.2019

Usnesení z VV 23.1.2019

Shromáždění představitelů sborů

Vážení starostové sborů, okrsků, členové Výkonného výboru, OKRR, Zasloužilí hasiči.
Z pověření Výkonného výboru OSH zveřejňuji pozvánku na Shromáždění představitelů sborů dne 23. 3. 2019. Bližší informace naleznete v příloze. Zasloužilým hasičům byla pozvánka zaslána poštou.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Pozvánka_na_shromáždění představitelů SDH 23.3.2019 (1)

Usnesení z VV 12.12.2018

Usnesení z VV 12. 12. 2018

Usnesení z VV

Usnesení z VV 19.9.2018

Usnesení z VV

Usnesení z VV 13.6.2018

Kalendář akcí

1.Krajské setkání praporů FM
14.9.2019

Vedení OSH FM
16.9.2019

Porada vedoucích MH 16:30
17.9.2019

Výkonný výbor OSH FM
18.9.2019

OORR
24.9.2019

OORP
25.9.2019

OKRR
9.10.2019

Vedení OSH FM
14.10.2019

ZPV
19.10.2019

Shromáždění představitelů SDH
30.10.2019

Vzdělávání vedoucích MH
2.-3.11.2019

Vedení OSH FM
11.11.2019

OORP
27.11.2019

OORR
2.12.2019

OKRR
6.12.2019

Vedení OSH FM
9.12.2019

Výkonný výbor OSH FM
11.12.2019

Vedení OSH FM
6.1.2020