Lenka Střálková

Daruj krev s dobrovolnými hasiči 2020

Ve dnech od 1. 5. 2020 do 31. 5. 2020 bude probíhat akce daruj krev nebo plazmu s dobrovolnými hasiči, ale v omezeném režimu. Informace jsou v přiloženém letáku. Jen připomínám, že při objednávání budete upozorněni na nutnost použít při vstupu do odběrných míst roušku. Není možné, aby se na odběry objednávaly osoby, které byly v kontaktu s osobami buď v karanténě, nebo s osobami pozitivními.

Za OSH Frýdek-Místek
Dalibor Káňa
předseda OKRR OSH FM

Oznámení o částečném otevření kanceláře OSH FM

Současný stav nám stále neumožňuje mít kancelář SH ČMS – OSH FM otevřenou tak, jak jste zvyklí. Po dohodě s velitelem stanice HZS FM jsme dospěli ke kompromisu a kancelář částečně otevřeme, a to v pondělí a ve středu. Nicméně za cenu těchto omezení:

1) Navštívit kancelář bude možné jen po tel. domluvě s pracovnicí kanceláře.
2) Kancelář může navštívit jen jedna osoba.
3) Úřední hodiny budou stejné jako u HZS MSK, a to od 8:00 hod do 17:00 hod. ve zmíněném pondělí a středě.
4) Osoba, která se objedná na daný čas bude muset vyčkat na vyzvednutí pracovnicí kanceláře před budovou HZS (proto jakmile dorazíte k HZS tak tel. kontaktujte pracovnici naší kanceláře).
5) Na neobjednané osoby nebude brán zřetel a nebudou vpuštěni !
6) Objednání si domluvte minimálně dva dny předem, protože pokud nebude v úřední den nikdo objednán, tak pracovnice kanceláře bude pracovat z domova.
7) Každá osoba si bude muset při vstupu desinfikovat ruce (u vrátnice) a bude mu změřena teplota (na vrátnici) dle nařízení HZS, rovněž je nutné mít zakrytý nos a ústa rouškou nebo jiným vhodným způsobem.

Samozřejmě z toho plyne, že pokud máte záležitosti, které snesou odklad. Tak Vás prosíme, aby jste návštěvu zvážili a případně odložili na uvolněnější období, které snad brzy přijde.

Dalibor Velčovský
starosta OSH FM

 

Důležité!!! OPATŘENÍ SH ČMS k 1. 4. 2020-akce SH ČMS

Opatření SH ČMS k současné situaci v ČR, které schválilo Vedení SH ČMS dne 29. 3. 2020.

OPATŘENÍ SH ČMS 

SPOLEČNÍK-projekt pro mladé hasiče v době vyhlášení nouzového stavu

Odkaz 1

Odkaz 2

Oznámení o uzavření kanceláře OSH FM

Z důvodů aktuálního stavu a z nařízení ředitele ÚO HZS FM o omezení pohybu cizích osob v prostorách HZS FM jsme nuceni omezit provoz kanceláře OSH FM a to po dobu platnosti tohoto nařízení, která je momentálně neznáma. Pracovnice kanceláře paní Lenka Střálková Vám bude k dispozici na mobilu (+420 724 075 123) a emailu oshfm@seznam.cz. Výkon její práce bude dočasně z jejího domova. Zároveň rušíme či odkládáme zasedání všech OOR po tuto dobu. V případě dotazů jsem samozřejmě k dispozici.

Dalibor Velčovský
starosta OSH

PROHLÁŠENÍ vedení OSH Frýdek-Místek

Na základě aktuálních událostí a vládou ČR vyhlášeného NOUZOVÉHO STAVU sShromáždění delegátů SDH okresu Frýdek-Místek odkládá na dobu neurčitou.

Nedoporučujeme konání dalších spolkových aktivit s vyšším počtem účastníků, včetně tréninků, schůzek mladých hasičů, školení, atd.

Plánované školení hospodářů a revizorů, které mělo proběhnout 18.4.2020 se rovněž odkládá.

Viz níže odkaz na – USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY a Aktuality SH ČMS.za vedení OSH Frýdek-Místek
Dalibor Velčovský
starosta OSH

Usnesení z jednání VV 5. 3. 2020

Usnesení z VV 5.3.2020

Materiály ke Shromáždění delegátů SDH 2020

Návrh kandidátů a členů odborných rad

Návrh plánu práce 2020

Sumář OSH za rok 2019

Shromáždění delegátů SDH okresu Frýdek-Místek

Informace k soutěži POODM 2020

Stále ještě můžete odevzdávat práce dětí do soutěže POODM, termín k odevzdání ze základních kol se přesouvá z 13. 3. 2020 na 30. 3. 2020.

Propozice POODM 2020

Výsledky POODM 2020 základní kolo

Jaromír Adamus
vedoucí OORP
OSH Frýdek-Místek

Kalendář akcí

Výkonný výbor OSH FM
22.1.2020

OORM
28.1.2020

Odevzdání hlášení třinecká část, Dolní Líštná
30.1.2020

Vedení OSH FM
6.2.2020

OORR
11.2.2020

Vedení OSH FM
20.2.2020

Prodloužení kvalifikace rozhodčích v PS
29.2.2020

Výkonný výbor OSH FM
5.3.2020

Vedení OSH FM
21.5.2020

Výkonný výbor OSH FM
28.5.2020

Vedení OSH FM
22.6.2020

Vedení OSH FM
10.8.2020

Výkonný výbor OSH FM
13.8.2020

Shromáždění delegátů SDH
19.9.2020

ZPV
17.10.2020

Školení hospodářů SDH
31.10.2020

Školení starostů SDH
31.10.2020